Tiktogram

Instagram at your fingertips with Tiktogram!
#eftermetoo
  • 377 posts
Advertisement

Recent instagram post's tagged with #eftermetoo

MINDRE ÄN HÄLFTEN AV MÄNNEN HAR RANNSAKAT SITT EGET BETEENDE SEDAN #METOOFör andra året i rad publicerar MÄN en undersökning av mäns attityder till #metoo. Resultatet visar att fler män blivit mer engagerade i jämställdhetsfrågor, men inte ens hälften har rannsakat sitt eget beteende.Läs hela undersökningen på män.se!#allamän #metoo #eftermetoo #projektförförändring #postkodeffekten
13 likes 0

MINDRE ÄN HÄLFTEN AV MÄNNEN HAR RANNSAKAT SITT EGET BETEENDE SEDAN #METOO För andra året i rad publicerar MÄN en undersökning av mäns attityder till #metoo. Resultatet visar att fler män blivit mer engagerade i jämställdhetsfrågor, men inte ens hälften har rannsakat sitt eget beteende. Läs hela undersökningen på män.se! #allamn #metoo #eftermetoo #projektförförndring #postkodeffekten

Yesterday
83 procent av männen instämmer med att män gemensamt ska ta ett större ansvar för att motverka mäns sexualiserade våld och trakasserier.Vi ser positivt på att så många män anser att män behöver ta ett större ansvar. #Metoo förändrade i grunden samtalet om mäns sexualiserade trakasserier och våld.​​​​Hur får vi fler män att faktiskt ta ett större ansvar? Att bli medlem i MÄN eller att gå med i en samtalsgrupp är en bra början. På ett strukturellt plan efterlyser vi långsiktiga satsningar på våldsförebyggande arbete med män och pojkar, parallellt med att vi ökar finansieringen till kvinnojoursrörelsen.Vi behöver jobba på många arenor och nivåer i samhället, och vi behöver göra det tillsammans, med en gemensam förståelse av våldets orsaker och konsekvenser.​​​​Läs hela vår undersökning på www.män.se. Där kan du också jämföra med förra årets siffror.#allamän #metoo #eftermetoo #postkodeffekten #projektförförändring
417 likes 3

83 procent av männen instämmer med att män gemensamt ska ta ett större ansvar för att motverka mäns sexualiserade våld och trakasserier. Vi ser positivt på att så många män anser att män behöver ta ett större ansvar. #Metoo förändrade i grunden samtalet om mäns sexualiserade trakasserier och våld. ​​ ​​Hur får vi fler män att faktiskt ta ett större ansvar? Att bli medlem i MÄN eller att gå med i en samtalsgrupp är en bra början. På ett strukturellt plan efterlyser vi långsiktiga satsningar på våldsförebyggande arbete med män och pojkar, parallellt med att vi ökar finansieringen till kvinnojoursrörelsen. Vi behöver jobba på många arenor och nivåer i samhället, och vi behöver göra det tillsammans, med en gemensam förståelse av våldets orsaker och konsekvenser. ​​ ​​Läs hela vår undersökning på www.män.se. Där kan du också jämföra med förra årets siffror. #allamn #metoo #eftermetoo #postkodeffekten #projektförförndring

boe.lina finns denna statistik tillgänglig på engelska?

manforjamstalldhet @boe.lina Hej! Tyvärr finns den inte på engelska men den går att ladda ner med kopierbar text på män.se om du vill försöka översätta med något verktyg typ Google translate.

Yesterday
#Repost @manforjamstalldhet ・・・För oss på MÄN innebar #metoo att vi tredubblade vårt medlemsantal och att vi blev kontaktade av hundratals män som hade reagerat starkt på berättelserna och ville vara med och skapa en förändring.I vår nygjorda undersökning om mäns attityder två år efter #metoo svarar dock en majoritet, 55 procent av männen, att #metoo-uppropens berättelser inte har fått dem att rannsaka sitt eget beteende. Endast fem procent instämmer helt med att #metoo har fått dem att rannsaka sitt eget beteende, vilket är en anmärkningsvärt låg siffra.​​​​Det här visar hur viktigt det är att vi fortsätter att sätta män i självreflekterande samtal med varandra. Utan självreflektion bland män blir det långt till vårt mål om en jämställd värld utan våld. Sedan #metoo har vi satt tusentals män i samtal med vår metod Lilla rummet. Stor förändring börjar med små samtal – och långsiktigt, brett våldsförebyggande arbete på alla nivåer i samhället.​​​​Läs hela vår undersökning på www.män.se. Där kan du också jämföra med förra årets siffror.#allamän #metoo #eftermetoo #projektförförändring #postkodeffekten
14 likes 1

#Repost @manforjamstalldhet ・・・ För oss på MÄN innebar #metoo att vi tredubblade vårt medlemsantal och att vi blev kontaktade av hundratals män som hade reagerat starkt på berättelserna och ville vara med och skapa en förändring. I vår nygjorda undersökning om mäns attityder två år efter #metoo svarar dock en majoritet, 55 procent av männen, att #metoo-uppropens berättelser inte har fått dem att rannsaka sitt eget beteende. Endast fem procent instämmer helt med att #metoo har fått dem att rannsaka sitt eget beteende, vilket är en anmärkningsvärt låg siffra. ​​ ​​Det här visar hur viktigt det är att vi fortsätter att sätta män i självreflekterande samtal med varandra. Utan självreflektion bland män blir det långt till vårt mål om en jämställd värld utan våld. Sedan #metoo har vi satt tusentals män i samtal med vår metod Lilla rummet. Stor förändring börjar med små samtal – och långsiktigt, brett våldsförebyggande arbete på alla nivåer i samhället. ​​ ​​Läs hela vår undersökning på www.män.se. Där kan du också jämföra med förra årets siffror. #allamn #metoo #eftermetoo #projektförförndring #postkodeffekten

javla_metoo_skit 🙌🏼 Detta. TACK för att det visas och berörs. Det här är oerhört viktigt. Hur pinsam hög stapeln/kolumnen är över dom män som räknar sig som ”inte alla män”.

Yesterday
Nästan hälften, 49 procent, av Sveriges män instämmer i någon grad att #metoo-uppropen har lett till att de blivit mer engagerade i frågor om jämställdhet mellan män och kvinnor. Det är en ökning jämfört med förra årets undersökning då motsvarande fråga redovisade 39 procent.Framförallt är det fler som svarar att de instämmer till viss del i år, 37 procent, jämfört med förra året då motsvarande siffra blev 30 procent. Ökningen har skett i alla åldersgrupper. Framförallt har ökningen skett bland de svenska män som inte bor i Stockholm, Göteborg eller Malmö (2018: 36 procent, 2019: 47 procent).​​​​#Metoo visar att när kvinnors erfarenheter ges utrymme finns det män som vill vara en del i en positiv förändring. Det arbetet behöver understödjas för att vi ska kunna engagera ännu fler män. Sedan #metoo-rörelsen växte för två år sedan har vi också fått fler aktiva medlemmar och lokalgrupper över hela landet. Om vi ska kunna ta tillvara på allt engagemang och sätta ännu fler män i rörelse behöver vi bli fler. Bli gärna medlem för att stödja vårt arbete. Just nu kan du bli medlem året ut för endast 100 kronor, eller 50 kronor för dig som har begränsade ekonomiska möjligheter.​​​​Läs hela vår undersökning på www.män.se. Där kan du också jämföra med förra årets siffror.#allamän #postkodeffekten #metoo #eftermetoo #projektförförändring
244 likes 1

Nästan hälften, 49 procent, av Sveriges män instämmer i någon grad att #metoo-uppropen har lett till att de blivit mer engagerade i frågor om jämställdhet mellan män och kvinnor. Det är en ökning jämfört med förra årets undersökning då motsvarande fråga redovisade 39 procent. Framförallt är det fler som svarar att de instämmer till viss del i år, 37 procent, jämfört med förra året då motsvarande siffra blev 30 procent. Ökningen har skett i alla åldersgrupper. Framförallt har ökningen skett bland de svenska män som inte bor i Stockholm, Göteborg eller Malmö (2018: 36 procent, 2019: 47 procent). ​​ ​​#Metoo visar att när kvinnors erfarenheter ges utrymme finns det män som vill vara en del i en positiv förändring. Det arbetet behöver understödjas för att vi ska kunna engagera ännu fler män. Sedan #metoo-rörelsen växte för två år sedan har vi också fått fler aktiva medlemmar och lokalgrupper över hela landet. Om vi ska kunna ta tillvara på allt engagemang och sätta ännu fler män i rörelse behöver vi bli fler. Bli gärna medlem för att stödja vårt arbete. Just nu kan du bli medlem året ut för endast 100 kronor, eller 50 kronor för dig som har begränsade ekonomiska möjligheter. ​​ ​​Läs hela vår undersökning på www.män.se. Där kan du också jämföra med förra årets siffror. #allamn #postkodeffekten #metoo #eftermetoo #projektförförndring

2 days ago
För oss på MÄN innebar #metoo att vi tredubblade vårt medlemsantal och att vi blev kontaktade av hundratals män som hade reagerat starkt på berättelserna och ville vara med och skapa en förändring.I vår nygjorda undersökning om mäns attityder två år efter #metoo svarar dock en majoritet, 55 procent av männen, att #metoo-uppropens berättelser inte har fått dem att rannsaka sitt eget beteende. Endast fem procent instämmer helt med att #metoo har fått dem att rannsaka sitt eget beteende, vilket är en anmärkningsvärt låg siffra.​​​​Det här visar hur viktigt det är att vi fortsätter att sätta män i självreflekterande samtal med varandra. Utan självreflektion bland män blir det långt till vårt mål om en jämställd värld utan våld. Sedan #metoo har vi satt tusentals män i samtal med vår metod Lilla rummet. Stor förändring börjar med små samtal – och långsiktigt, brett våldsförebyggande arbete på alla nivåer i samhället.​​​​Läs hela vår undersökning på www.män.se. Där kan du också jämföra med förra årets siffror.#allamän #metoo #eftermetoo #projektförförändring #postkodeffekten
415 likes 5

För oss på MÄN innebar #metoo att vi tredubblade vårt medlemsantal och att vi blev kontaktade av hundratals män som hade reagerat starkt på berättelserna och ville vara med och skapa en förändring. I vår nygjorda undersökning om mäns attityder två år efter #metoo svarar dock en majoritet, 55 procent av männen, att #metoo-uppropens berättelser inte har fått dem att rannsaka sitt eget beteende. Endast fem procent instämmer helt med att #metoo har fått dem att rannsaka sitt eget beteende, vilket är en anmärkningsvärt låg siffra. ​​ ​​Det här visar hur viktigt det är att vi fortsätter att sätta män i självreflekterande samtal med varandra. Utan självreflektion bland män blir det långt till vårt mål om en jämställd värld utan våld. Sedan #metoo har vi satt tusentals män i samtal med vår metod Lilla rummet. Stor förändring börjar med små samtal – och långsiktigt, brett våldsförebyggande arbete på alla nivåer i samhället. ​​ ​​Läs hela vår undersökning på www.män.se. Där kan du också jämföra med förra årets siffror. #allamn #metoo #eftermetoo #projektförförndring #postkodeffekten

marre86 Detta var ju jävligt deprimerande

robmoll Det är skrämmande att se dessa siffror. Personligen ser jag det som att vi män, mig inkluderat, i mångt och mycket inte fattar hur indoktrinerade vi är. Vi kan i princip bete oss hur vi vill, i synnerhet mot alla andra könstillhörigheter utom män, och ingen lyfter ett finger. Det är så djupt rotat i vår kultur och mentalitet att det krävs en stor ansträngning att kunna "öppna ögon" så pass mycket att man kan se detta. Jag har rannsakat mitt eget beteende minutiöst, haft samtal med med mina närmsta vänner och tagit fram skämskudden för många gånger för att jag inte skall kunna känna mig nöjd med den person jag varit. Det kommer från någon som haft som regel i hela sitt liv att inte tafsa på någon. Jag har däremot inte stoppa eller skällt ut folk jag känner som gjort det, så jag är fortfarande en del av problemet. Eller iaf var. Hur kan detta inte lätt till en större förändring?

3 days ago
#Repost @manforjamstalldhet ・・・Två har nu gått sedan #metoo svepte över Sverige och växte till en kraftfull rörelse. Hur ser då männen på #metoo, två år senare?Vår nygjorda undersökning visar att 78 procent av männen tycker att #metoo-uppropen har varit positiv för jämställdheten. Det är i princip oförändrat sedan förra året, då vi gjorde undersökningen för första gången.#Metoo förändrade i grunden samtalet om mäns sexualiserade trakasserier och våld. Det engagemang vi ser efter Metoo-rörelsens framväxt visar också att när kvinnors erfarenheter ges utrymme finns det män som vill vara en del i en positiv förändring. Det arbetet behöver understödjas för att vi ska kunna engagera ännu fler män för en jämställd värld utan våld.Läs hela undersökningen på www.män.se. Där kan du också jämföra med förra årets siffror. #allamän #postkodeffekten #metoo #eftermetoo #projektförförändring
11 likes 0

#Repost @manforjamstalldhet ・・・ Två har nu gått sedan #metoo svepte över Sverige och växte till en kraftfull rörelse. Hur ser då männen på #metoo, två år senare? Vår nygjorda undersökning visar att 78 procent av männen tycker att #metoo-uppropen har varit positiv för jämställdheten. Det är i princip oförändrat sedan förra året, då vi gjorde undersökningen för första gången. #Metoo förändrade i grunden samtalet om mäns sexualiserade trakasserier och våld. Det engagemang vi ser efter Metoo-rörelsens framväxt visar också att när kvinnors erfarenheter ges utrymme finns det män som vill vara en del i en positiv förändring. Det arbetet behöver understödjas för att vi ska kunna engagera ännu fler män för en jämställd värld utan våld. Läs hela undersökningen på www.män.se. Där kan du också jämföra med förra årets siffror. #allamn #postkodeffekten #metoo #eftermetoo #projektförförndring

3 days ago
#Repost @manforjamstalldhet ・・・MINDRE ÄN HÄLFTEN AV MÄNNEN HAR RANNSAKAT SITT EGET BETEENDE SEDAN #METOOFör andra året i rad publicerar MÄN en undersökning av mäns attityder till #metoo. Resultatet visar att fler män blivit mer engagerade i jämställdhetsfrågor, men inte ens hälften har rannsakat sitt eget beteende.Läs hela undersökningen på män.se!#allamän #metoo #eftermetoo #projektförförändring #postkodeffekten
13 likes 0

#Repost @manforjamstalldhet ・・・ MINDRE ÄN HÄLFTEN AV MÄNNEN HAR RANNSAKAT SITT EGET BETEENDE SEDAN #METOO För andra året i rad publicerar MÄN en undersökning av mäns attityder till #metoo. Resultatet visar att fler män blivit mer engagerade i jämställdhetsfrågor, men inte ens hälften har rannsakat sitt eget beteende. Läs hela undersökningen på män.se! #allamn #metoo #eftermetoo #projektförförndring #postkodeffekten

3 days ago
#Repost @manforjamstalldhet ・・・MINDRE ÄN HÄLFTEN AV MÄNNEN HAR RANNSAKAT SITT EGET BETEENDE SEDAN #METOOFör andra året i rad publicerar MÄN en undersökning av mäns attityder till #metoo. Resultatet visar att fler män blivit mer engagerade i jämställdhetsfrågor, men inte ens hälften har rannsakat sitt eget beteende.Läs hela undersökningen på män.se!#allamän #metoo #eftermetoo #projektförförändring #postkodeffekten
14 likes 0

#Repost @manforjamstalldhet ・・・ MINDRE ÄN HÄLFTEN AV MÄNNEN HAR RANNSAKAT SITT EGET BETEENDE SEDAN #METOO För andra året i rad publicerar MÄN en undersökning av mäns attityder till #metoo. Resultatet visar att fler män blivit mer engagerade i jämställdhetsfrågor, men inte ens hälften har rannsakat sitt eget beteende. Läs hela undersökningen på män.se! #allamn #metoo #eftermetoo #projektförförndring #postkodeffekten

3 days ago
Två har nu gått sedan #metoo svepte över Sverige och växte till en kraftfull rörelse. Hur ser då männen på #metoo, två år senare?Vår nygjorda undersökning visar att 78 procent av männen tycker att #metoo-uppropen har varit positiv för jämställdheten. Det är i princip oförändrat sedan förra året, då vi gjorde undersökningen för första gången.#Metoo förändrade i grunden samtalet om mäns sexualiserade trakasserier och våld. Det engagemang vi ser efter Metoo-rörelsens framväxt visar också att när kvinnors erfarenheter ges utrymme finns det män som vill vara en del i en positiv förändring. Det arbetet behöver understödjas för att vi ska kunna engagera ännu fler män för en jämställd värld utan våld.Läs hela undersökningen på www.män.se. Där kan du också jämföra med förra årets siffror. #allamän #postkodeffekten #metoo #eftermetoo #projektförförändring
479 likes 12

Två har nu gått sedan #metoo svepte över Sverige och växte till en kraftfull rörelse. Hur ser då männen på #metoo, två år senare? Vår nygjorda undersökning visar att 78 procent av männen tycker att #metoo-uppropen har varit positiv för jämställdheten. Det är i princip oförändrat sedan förra året, då vi gjorde undersökningen för första gången. #Metoo förändrade i grunden samtalet om mäns sexualiserade trakasserier och våld. Det engagemang vi ser efter Metoo-rörelsens framväxt visar också att när kvinnors erfarenheter ges utrymme finns det män som vill vara en del i en positiv förändring. Det arbetet behöver understödjas för att vi ska kunna engagera ännu fler män för en jämställd värld utan våld. Läs hela undersökningen på www.män.se. Där kan du också jämföra med förra årets siffror. #allamn #postkodeffekten #metoo #eftermetoo #projektförförndring

marre86 Förlåt om jag är en partypooper, men vad tycker kvinnorna? Märker vi nån skillnad, är väl det relevanta...? Det är ju lätt för män att tycka ditt o datt om saker de själva inte utsätts för 🤷‍♀️

a9ra Gör mig ledsen. Bristen på insikt eller empati är alarmerande.

3 days ago
• #repost @manforjamstalldhet MINDRE ÄN HÄLFTEN AV MÄNNEN HAR RANNSAKAT SITT EGET BETEENDE SEDAN #METOOFör andra året i rad publicerar MÄN en undersökning av mäns attityder till #metoo. Resultatet visar att fler män blivit mer engagerade i jämställdhetsfrågor, men inte ens hälften har rannsakat sitt eget beteende.Läs hela undersökningen på män.se!#allamän #metoo #eftermetoo #projektförförändring #postkodeffekten
8 likes 0

#repost @manforjamstalldhet MINDRE ÄN HÄLFTEN AV MÄNNEN HAR RANNSAKAT SITT EGET BETEENDE SEDAN #METOO För andra året i rad publicerar MÄN en undersökning av mäns attityder till #metoo. Resultatet visar att fler män blivit mer engagerade i jämställdhetsfrågor, men inte ens hälften har rannsakat sitt eget beteende. Läs hela undersökningen på män.se! #allamn #metoo #eftermetoo #projektförförndring #postkodeffekten

3 days ago
MINDRE ÄN HÄLFTEN AV MÄNNEN HAR RANNSAKAT SITT EGET BETEENDE SEDAN #METOOFör andra året i rad publicerar MÄN en undersökning av mäns attityder till #metoo. Resultatet visar att fler män blivit mer engagerade i jämställdhetsfrågor, men inte ens hälften har rannsakat sitt eget beteende.Läs hela undersökningen på män.se!@manforjamstalldhet #allamän #metoo #eftermetoo #projektförförändring #postkodeffekten
30 likes 0

MINDRE ÄN HÄLFTEN AV MÄNNEN HAR RANNSAKAT SITT EGET BETEENDE SEDAN #METOO För andra året i rad publicerar MÄN en undersökning av mäns attityder till #metoo. Resultatet visar att fler män blivit mer engagerade i jämställdhetsfrågor, men inte ens hälften har rannsakat sitt eget beteende. Läs hela undersökningen på män.se! @manforjamstalldhet #allamn #metoo #eftermetoo #projektförförndring #postkodeffekten

4 days ago
#Repost @manforjamstalldhet ・・・MINDRE ÄN HÄLFTEN AV MÄNNEN HAR RANNSAKAT SITT EGET BETEENDE SEDAN #METOOFör andra året i rad publicerar MÄN en undersökning av mäns attityder till #metoo. Resultatet visar att fler män blivit mer engagerade i jämställdhetsfrågor, men inte ens hälften har rannsakat sitt eget beteende.Läs hela undersökningen på män.se!#allamän #metoo #eftermetoo #projektförförändring #postkodeffekten
23 likes 0

#Repost @manforjamstalldhet ・・・ MINDRE ÄN HÄLFTEN AV MÄNNEN HAR RANNSAKAT SITT EGET BETEENDE SEDAN #METOO För andra året i rad publicerar MÄN en undersökning av mäns attityder till #metoo. Resultatet visar att fler män blivit mer engagerade i jämställdhetsfrågor, men inte ens hälften har rannsakat sitt eget beteende. Läs hela undersökningen på män.se! #allamn #metoo #eftermetoo #projektförförndring #postkodeffekten

4 days ago
MINDRE ÄN HÄLFTEN AV MÄNNEN HAR RANNSAKAT SITT EGET BETEENDE SEDAN #METOOFör andra året i rad publicerar MÄN en undersökning av mäns attityder till #metoo. Resultatet visar att fler män blivit mer engagerade i jämställdhetsfrågor, men inte ens hälften har rannsakat sitt eget beteende.Läs hela undersökningen på män.se!#allamän #metoo #eftermetoo #projektförförändring #postkodeffekten
287 likes 2

MINDRE ÄN HÄLFTEN AV MÄNNEN HAR RANNSAKAT SITT EGET BETEENDE SEDAN #METOO För andra året i rad publicerar MÄN en undersökning av mäns attityder till #metoo. Resultatet visar att fler män blivit mer engagerade i jämställdhetsfrågor, men inte ens hälften har rannsakat sitt eget beteende. Läs hela undersökningen på män.se! #allamn #metoo #eftermetoo #projektförförndring #postkodeffekten

jontehontas Kul med undersökning! 😊 Jag har bara en snabb fråga, hur stort var bortfallet?

manforjamstalldhet @jontehontas Hej! Undersökningen är gjord via Kantar-Sifos representativa och slumpmässiga onlinepanel. Resultatet är vägt på ålder och geografi för att säkerställa riksrepresentativitet. Svarsfrekvensen i undersökningen är 45 procent och därmed är bortfallet 55 procent. I bortfallet är det något fler i åldersgrupp 18-29 år (vilket är vanligt förekommande i undersökningar) men i övrigt finns det inget systematiskt bortfall avseende ålder och geografi.

4 days ago
2 år efter #metoo och fortfarande pratar många av oss män om andra män som ansvariga. Långt ifrån majoriteten vill förstå att våra beteende är resultatet av ett system som uppmuntrar vissa beteende för att få kalla sig man. @manforjamstalldhet beställde en undersökning av #sifo för att få en bild av attityderna. Hela rapporten finns som länk i min bio. ”En majoritet av männen tycker fortfarande att män har ett gemensamt ansvar för att motverka det som tusentals kvinnor vittnade om under #metoo. Samtidigt svarar 55 procent av männen att #metoo-uppropens berättelser inte har fått dem att rannsaka sitt eget beteende; endast fem procent instämmer helt med att #metoo har fått dem att rannsaka sitt eget beteende.Det här synsättet känner vi igen från vår samtalsrörelse som vi startade när #metoo-rörelsen drog igång förra året. De flesta avdeltagarna som kommer till våra samtalsträffar #eftermetoo har förväntat sig att få diskutera frågor ut ett samhällsperspektiv. Många har blivit både förvånade och överväldigade när de fått testa MÄNs metod Lilla rummet, där de i stället får reflektera över sina egna erfarenheter och lyssna på andra utan att avbryta eller komma med lösningar.” #män #maskuliniteter #manlighet #jämställdhet #feminism #jagtrorpåmän
73 likes 2

2 år efter #metoo och fortfarande pratar många av oss män om andra män som ansvariga. Långt ifrån majoriteten vill förstå att våra beteende är resultatet av ett system som uppmuntrar vissa beteende för att få kalla sig man. @manforjamstalldhet beställde en undersökning av #sifo för att få en bild av attityderna. Hela rapporten finns som länk i min bio. ”En majoritet av männen tycker fortfarande att män har ett gemensamt ansvar för att motverka det som tusentals kvinnor vittnade om under #metoo. Samtidigt svarar 55 procent av männen att #metoo-uppropens berättelser inte har fått dem att rannsaka sitt eget beteende; endast fem procent instämmer helt med att #metoo har fått dem att rannsaka sitt eget beteende. Det här synsättet känner vi igen från vår samtalsrörelse som vi startade när #metoo-rörelsen drog igång förra året. De flesta av deltagarna som kommer till våra samtalsträffar #eftermetoo har förväntat sig att få diskutera frågor ut ett samhällsperspektiv. Många har blivit både förvånade och överväldigade när de fått testa MÄNs metod Lilla rummet, där de i stället får reflektera över sina egna erfarenheter och lyssna på andra utan att avbryta eller komma med lösningar.” #mn #maskuliniteter #manlighet #jmställdhet #feminism #jagtrorpmän

5 days ago
FRUKOSTSEMINARIUM:#METOO – TVÅ ÅR SENAREVälkommen på frukostseminarium med MÄN på Saturnus konferens nu på onsdag! Vi presenterar resultaten från en nygjord undersökning av mäns attityder efter #metoo, utförd av Sifo på uppdrag av MÄN. Nu har det gått två år sedan #metoo startade och blev till en kraftfull rörelse. Så var står vi nu, två år senare?För ett år sedan visade MÄN:s undersökning, utförd av Sifo, att bara fem procent av männen instämde helt med att #metoo-rörelsen hade fått dem att reflektera kring sina egna beteenden. Samtidigt tyckte 85 procent av männen i någon utsträckning att män gemensamt ska ta ett större ansvar för att motverka sexualiserat våld och trakasserier som begås av män.Nu har ytterligare ett år gått, och vi har gjort om samma undersökning för att undersöka hur männen ser på #metoo två år senare.Kom och lyssna på resultaten av undersökningen den 16 oktober.Vi bjuder på en god vegansk frukost från kl 8.15. Seminariet pågår 8.30-9.30.Alla är välkomna men medlemmar i MÄN har företräde. Anmäl dig och bli medlem i MÄN via länk i bio hos @manforjamstalldhet Seminariet kommer att livesändas via MÄNs Facebooksida.#allamän #metoo #eftermetoo #sifo #projektförförändring #postkodeffekten
24 likes 0

FRUKOSTSEMINARIUM: #METOO – TVÅ ÅR SENARE Välkommen på frukostseminarium med MÄN på Saturnus konferens nu på onsdag! Vi presenterar resultaten från en nygjord undersökning av mäns attityder efter #metoo, utförd av Sifo på uppdrag av MÄN. Nu har det gått två år sedan #metoo startade och blev till en kraftfull rörelse. Så var står vi nu, två år senare? För ett år sedan visade MÄN:s undersökning, utförd av Sifo, att bara fem procent av männen instämde helt med att #metoo-rörelsen hade fått dem att reflektera kring sina egna beteenden. Samtidigt tyckte 85 procent av männen i någon utsträckning att män gemensamt ska ta ett större ansvar för att motverka sexualiserat våld och trakasserier som begås av män. Nu har ytterligare ett år gått, och vi har gjort om samma undersökning för att undersöka hur männen ser på #metoo två år senare. Kom och lyssna på resultaten av undersökningen den 16 oktober. Vi bjuder på en god vegansk frukost från kl 8.15. Seminariet pågår 8.30-9.30. Alla är välkomna men medlemmar i MÄN har företräde. Anmäl dig och bli medlem i MÄN via länk i bio hos @manforjamstalldhet Seminariet kommer att livesändas via MÄNs Facebooksida. #allamn #metoo #eftermetoo #sifo #projektförförndring #postkodeffekten

1 weeks ago
1/2
36 likes 1

För att uppmärksamma internationella barndagen och internationella flickadagen denna veckan har vi på Meja valt att lyfta några exempel på varför unga cis- och transtjejer är en extra utsatt grupp och vart en kan få stöd som ung ❤️ . Unga cis- och transtjejers utsatthet för sexuellt våld kan knappast vara en nyhet för någon längre. Under hösten 2017 spreds berättelser efter berättelser under hashtaggen metoo där tjejer och kvinnor gick ut med deras erfarenheter av sexuellt våld. Det var allt från kommentarer, tafs till blottning, dickpics och övergrepp. Att det var så många som blivit utsatta kanske chockade några men inte oss på jourerna. Vi vet också att brotten inte upphör. Varje vecka tar vi på jourerna emot nya berättelser i chatten, på skolorna eller fritidsgårdarna, över mejl eller frågelådan. Vår lösning på detta är tydlig - jobba med normer och machokultur och deras koppling till just mäns våld! . En uppgift för dagen - säg ifrån när någon drar ett sexistiskt skämt. Eller låt åtminstone bli att skratta med. . Till dig som blivit utsatt våga söka stöd. Våga berätta för något på skolan, arbetsplatsen eller någon annan som du litar på. Även om otroligt få förövare döms i en rättegång är det viktigt att anmäla. Dels för att botten ska uppmärksammas mer men också för att om flera offer anmäler samma förövare kanske han tillslut får sitt straff. ✊🏼 . Bilderna kommer från #femton. Ett klipp med unga tjejer som läser upp deras berättelser och utsatthet för sexuellt våld. . #femton #sexuelltvld #metoo #eftermetoo #ungatjejer #internationellabarndagen #internationellaflickadagen #jmställdhet #ettsamhllefrittfrånvåld #feminism #genus #brytnormen #machokultur #tjejjourenmeja

realstars_eu 👊🙏👏

2 weeks ago
FRUKOSTSEMINARIUM: #METOO – TVÅ ÅR SENAREVälkommen på frukostseminarium med MÄN på Saturnus konferens, Stockholm. Vi presenterar resultaten från en nygjord undersökning av mäns attityder efter #metoo, utförd av Sifo på uppdrag av MÄN. Nu har det gått två år sedan #metoo startade och blev till en kraftfull rörelse. Så var står vi nu, två år senare?För ett år sedan visade MÄN:s undersökning, utförd av Sifo, att bara fem procent av männen instämde helt med att #metoo-rörelsen hade fått dem att reflektera kring sina egna beteenden. Samtidigt tyckte 85 procent av männen i någon utsträckning att män gemensamt ska ta ett större ansvar för att motverka sexualiserat våld och trakasserier som begås av män.Nu har ytterligare ett år gått, och vi har gjort om samma undersökning för att undersöka hur männen ser på #metoo två år senare. Kom och lyssna på resultaten av undersökningen den 16 oktober.Vi bjuder på en god vegansk frukost från kl 8.15. Seminariet pågår 8.30-9.30.Alla är välkomna men medlemmar i MÄN har företräde. Anmäl dig och bli medlem i MÄN via länk i bio!Seminariet kommer att livesändas via vår Facebooksida.#allamän #metoo #eftermetoo #sifo #projektförförändring #postkodeffekten
211 likes 2

FRUKOSTSEMINARIUM: #METOO – TVÅ ÅR SENARE Välkommen på frukostseminarium med MÄN på Saturnus konferens, Stockholm. Vi presenterar resultaten från en nygjord undersökning av mäns attityder efter #metoo, utförd av Sifo på uppdrag av MÄN. Nu har det gått två år sedan #metoo startade och blev till en kraftfull rörelse. Så var står vi nu, två år senare? För ett år sedan visade MÄN:s undersökning, utförd av Sifo, att bara fem procent av männen instämde helt med att #metoo-rörelsen hade fått dem att reflektera kring sina egna beteenden. Samtidigt tyckte 85 procent av männen i någon utsträckning att män gemensamt ska ta ett större ansvar för att motverka sexualiserat våld och trakasserier som begås av män. Nu har ytterligare ett år gått, och vi har gjort om samma undersökning för att undersöka hur männen ser på #metoo två år senare. Kom och lyssna på resultaten av undersökningen den 16 oktober. Vi bjuder på en god vegansk frukost från kl 8.15. Seminariet pågår 8.30-9.30. Alla är välkomna men medlemmar i MÄN har företräde. Anmäl dig och bli medlem i MÄN via länk i bio! Seminariet kommer att livesändas via vår Facebooksida. #allamn #metoo #eftermetoo #sifo #projektförförndring #postkodeffekten

_anna_a_n_n_a Är intresserad av resultatet. Kommer ni lägga ut det på insta?

manforjamstalldhet @_anna_a_n_n_a Ja det kommer publiceras på vår hemsida, Facebook och Insta :)

2 weeks ago
TVÅ ÅR EFTER METOO – BLI SAMTALSLEDARE I LILLA RUMMETVill du vara med och sätta män i samtal med varandra om allt det där män sällan pratar om? Den 8e oktober håller @manforjamstalldhet en onlinekurs för dig som vill bli samtalsledare i vår metod Lilla Rummet!För två år sedan samlades ett hundratal män på stormöte om #metoo i Stockholm. Det var början på en växande samtalsrörelse. Men vi behöver fler män som startar samtalsgrupper.Det kan kännas läskigt och svårt att komma igång. Därför håller vi onlinekurser för män över hela landet. Vi ger dig grunden i metoden och svarar tillsammans på frågor. Du får handledning och konkreta tips av män som lett samtalsgrupper.Stor förändring börjar med små samtal. Nu börjar vi prata om det som betyder något.Anmäl dig och läs mer via länk i vår bio! 🙌#lillarummet #samtalsgrupp #eftermetoo #postkodseffekten #projektförförändring #krokaarm
14 likes 0

TVÅ ÅR EFTER METOO – BLI SAMTALSLEDARE I LILLA RUMMET Vill du vara med och sätta män i samtal med varandra om allt det där män sällan pratar om? Den 8e oktober håller @manforjamstalldhet en onlinekurs för dig som vill bli samtalsledare i vår metod Lilla Rummet! För två år sedan samlades ett hundratal män på stormöte om #metoo i Stockholm. Det var början på en växande samtalsrörelse. Men vi behöver fler män som startar samtalsgrupper. Det kan kännas läskigt och svårt att komma igång. Därför håller vi onlinekurser för män över hela landet. Vi ger dig grunden i metoden och svarar tillsammans på frågor. Du får handledning och konkreta tips av män som lett samtalsgrupper. Stor förändring börjar med små samtal. Nu börjar vi prata om det som betyder något. Anmäl dig och läs mer via länk i vår bio! 🙌 #lillarummet #samtalsgrupp #eftermetoo #postkodseffekten #projektförförndring #krokaarm

3 weeks ago
TVÅ EFTER METOO – BLI SAMTALSLEDARE I LILLA RUMMETPå grund av stor efterfrågan bjuder vi nu in till ytterligare en onlinekurs i Lilla rummet för de som vill bli samtalsledare.För två år sedan samlades ett hundratal män på stormöte om #metoo i Stockholm. Det var början på en växande samtalsrörelse. Men vi behöver fler män som startar samtalsgrupper.Det kan kännas läskigt och svårt att komma igång. Därför håller vi onlinekurser för män över hela landet. Vi ger dig grunden i metoden och svarar tillsammans på frågor. Du får handledning och konkreta tips av män som lett samtalsgrupper.Stor förändring börjar med små samtal. Nu börjar vi prata om det som betyder något.Anmäl dig och läs mer via länk i vår bio! 🙌#lillarummet #samtalsgrupp #eftermetoo #postkodeffekten #projektförförändring #krokaarm
118 likes 1

TVÅ EFTER METOO – BLI SAMTALSLEDARE I LILLA RUMMET På grund av stor efterfrågan bjuder vi nu in till ytterligare en onlinekurs i Lilla rummet för de som vill bli samtalsledare. För två år sedan samlades ett hundratal män på stormöte om #metoo i Stockholm. Det var början på en växande samtalsrörelse. Men vi behöver fler män som startar samtalsgrupper. Det kan kännas läskigt och svårt att komma igång. Därför håller vi onlinekurser för män över hela landet. Vi ger dig grunden i metoden och svarar tillsammans på frågor. Du får handledning och konkreta tips av män som lett samtalsgrupper. Stor förändring börjar med små samtal. Nu börjar vi prata om det som betyder något. Anmäl dig och läs mer via länk i vår bio! 🙌 #lillarummet #samtalsgrupp #eftermetoo #postkodeffekten #projektförförndring #krokaarm

3 weeks ago
1/2
44 likes 1

Tidigare i veckan var vi med på kärleksakutens temakväll där de fick testa på två av våra metoder, machofabriken och samtalsmetoden #eftermetoo! Stort tack för en givande kväll och samarbete! 🖤

johannaheide ❤️😍

4 weeks ago
ÅRETS TEMA FÖR BOKMÄSSAN I GÖTEBORG ÄR JÄMSTÄLLDHET➖Vi är där för första gången och deltar i flera samtal och seminarier med fokus på våldsförebyggande arbete och jämställt föräldraskap.➖Vi visar även upp Machofabrikens nya metodmaterial i en monter, MÄNs projekt för praktiskt arbete för jämställdhet och mot våld tillsammans med unga (som vi gör tillsammans med @unizonjourer). Hela materialet finns på machofabriken.se!➖Framför allt håller vi ett stormöte “#MeToo – andra vågen” den 29 september klockan 11-13 om #metoo med fokus på kulturvärlden i allmänhet och litteraturbranschen i synnerhet. Vad kan vi göra för att bryta tystnadskulturen och hur kan män vara en del av lösningen? Stormötet består av ett panelsamtal med inbjudna gäster samt en efterföljande workshop med självreflekterande samtal enligt MÄNs metod Lilla rummet. Mötet riktar sig främst till män, men alla kön är välkomna.➖Medverkande vid stormötet: PATRIK LUNDBERG, journalist och författare, MATS SÖDERLUND, författare och poet, ALEXANDER KARIM, skådespelare och författare samt ATILLA YOLDAS, journalist och författare. Moderator: HANNA NAVIER, kommunikationschef på MÄN.➖Anmäl dig via länk i bio! Via länk i bio hittar du hela schemat.➖#bokmässan #allamän #eftermetoo
12 likes 0

ÅRETS TEMA FÖR BOKMÄSSAN I GÖTEBORG ÄR JÄMSTÄLLDHET ➖ Vi är där för första gången och deltar i flera samtal och seminarier med fokus på våldsförebyggande arbete och jämställt föräldraskap. ➖ Vi visar även upp Machofabrikens nya metodmaterial i en monter, MÄNs projekt för praktiskt arbete för jämställdhet och mot våld tillsammans med unga (som vi gör tillsammans med @unizonjourer). Hela materialet finns på machofabriken.se! ➖ Framför allt håller vi ett stormöte “#MeToo – andra vågen” den 29 september klockan 11-13 om #metoo med fokus på kulturvärlden i allmänhet och litteraturbranschen i synnerhet. Vad kan vi göra för att bryta tystnadskulturen och hur kan män vara en del av lösningen? Stormötet består av ett panelsamtal med inbjudna gäster samt en efterföljande workshop med självreflekterande samtal enligt MÄNs metod Lilla rummet. Mötet riktar sig främst till män, men alla kön är välkomna. ➖ Medverkande vid stormötet: PATRIK LUNDBERG, journalist och författare, MATS SÖDERLUND, författare och poet, ALEXANDER KARIM, skådespelare och författare samt ATILLA YOLDAS, journalist och författare. Moderator: HANNA NAVIER, kommunikationschef på MÄN. ➖ Anmäl dig via länk i bio! Via länk i bio hittar du hela schemat. ➖ #bokmssan #allamn #eftermetoo

4 weeks ago
ÅRETS TEMA FÖR BOKMÄSSAN I GÖTEBORG ÄR JÄMSTÄLLDHET➖Vi är där för första gången och deltar i flera samtal och seminarier med fokus på våldsförebyggande arbete och jämställt föräldraskap.➖Vi visar även upp Machofabrikens nya metodmaterial i en monter, MÄNs projekt för praktiskt arbete för jämställdhet och mot våld tillsammans med unga (som vi gör tillsammans med @unizonjourer). Hela materialet finns på machofabriken.se!➖Framför allt håller vi ett stormöte “#MeToo – andra vågen” den 29 september klockan 11-13 om #metoo med fokus på kulturvärlden i allmänhet och litteraturbranschen i synnerhet. Vad kan vi göra för att bryta tystnadskulturen och hur kan män vara en del av lösningen? Stormötet består av ett panelsamtal med inbjudna gäster samt en efterföljande workshop med självreflekterande samtal enligt MÄNs metod Lilla rummet. Mötet riktar sig främst till män, men alla kön är välkomna.➖Medverkande vid stormötet: PATRIK LUNDBERG, journalist och författare, MATS SÖDERLUND, författare och poet, ALEXANDER KARIM, skådespelare och författare samt ATILLA YOLDAS, journalist och författare. Moderator: HANNA NAVIER, kommunikationschef på MÄN.➖Anmäl dig via länk i bio! Via länk i bio hittar du hela schemat.➖#bokmässan #allamän #eftermetoo
13 likes 0

ÅRETS TEMA FÖR BOKMÄSSAN I GÖTEBORG ÄR JÄMSTÄLLDHET ➖ Vi är där för första gången och deltar i flera samtal och seminarier med fokus på våldsförebyggande arbete och jämställt föräldraskap. ➖ Vi visar även upp Machofabrikens nya metodmaterial i en monter, MÄNs projekt för praktiskt arbete för jämställdhet och mot våld tillsammans med unga (som vi gör tillsammans med @unizonjourer). Hela materialet finns på machofabriken.se! ➖ Framför allt håller vi ett stormöte “#MeToo – andra vågen” den 29 september klockan 11-13 om #metoo med fokus på kulturvärlden i allmänhet och litteraturbranschen i synnerhet. Vad kan vi göra för att bryta tystnadskulturen och hur kan män vara en del av lösningen? Stormötet består av ett panelsamtal med inbjudna gäster samt en efterföljande workshop med självreflekterande samtal enligt MÄNs metod Lilla rummet. Mötet riktar sig främst till män, men alla kön är välkomna. ➖ Medverkande vid stormötet: PATRIK LUNDBERG, journalist och författare, MATS SÖDERLUND, författare och poet, ALEXANDER KARIM, skådespelare och författare samt ATILLA YOLDAS, journalist och författare. Moderator: HANNA NAVIER, kommunikationschef på MÄN. ➖ Anmäl dig via länk i bio! Via länk i bio hittar du hela schemat. ➖ #bokmssan #allamn #eftermetoo

4 weeks ago
ÅRETS TEMA FÖR BOKMÄSSAN I GÖTEBORG ÄR JÄMSTÄLLDHET➖Vi är där för första gången och deltar i flera samtal och seminarier med fokus på våldsförebyggande arbete och jämställt föräldraskap.➖Vi visar även upp Machofabrikens nya metodmaterial i en monter, MÄNs projekt för praktiskt arbete för jämställdhet och mot våld tillsammans med unga (som vi gör tillsammans med @unizonjourer). Hela materialet finns på machofabriken.se!➖Framför allt håller vi ett stormöte “#MeToo – andra vågen” den 29 september klockan 11-13 om #metoo med fokus på kulturvärlden i allmänhet och litteraturbranschen i synnerhet. Vad kan vi göra för att bryta tystnadskulturen och hur kan män vara en del av lösningen? Stormötet består av ett panelsamtal med inbjudna gäster samt en efterföljande workshop med självreflekterande samtal enligt MÄNs metod Lilla rummet. Mötet riktar sig främst till män, men alla kön är välkomna.➖Medverkande vid stormötet: PATRIK LUNDBERG, journalist och författare, MATS SÖDERLUND, författare och poet, ALEXANDER KARIM, skådespelare och författare samt ATILLA YOLDAS, journalist och författare. Moderator: HANNA NAVIER, kommunikationschef på MÄN.➖Anmäl dig via länk i bio! Via länk i bio hittar du hela schemat.➖#bokmässan #allamän #eftermetoo
174 likes 1

ÅRETS TEMA FÖR BOKMÄSSAN I GÖTEBORG ÄR JÄMSTÄLLDHET ➖ Vi är där för första gången och deltar i flera samtal och seminarier med fokus på våldsförebyggande arbete och jämställt föräldraskap. ➖ Vi visar även upp Machofabrikens nya metodmaterial i en monter, MÄNs projekt för praktiskt arbete för jämställdhet och mot våld tillsammans med unga (som vi gör tillsammans med @unizonjourer). Hela materialet finns på machofabriken.se! ➖ Framför allt håller vi ett stormöte “#MeToo – andra vågen” den 29 september klockan 11-13 om #metoo med fokus på kulturvärlden i allmänhet och litteraturbranschen i synnerhet. Vad kan vi göra för att bryta tystnadskulturen och hur kan män vara en del av lösningen? Stormötet består av ett panelsamtal med inbjudna gäster samt en efterföljande workshop med självreflekterande samtal enligt MÄNs metod Lilla rummet. Mötet riktar sig främst till män, men alla kön är välkomna. ➖ Medverkande vid stormötet: PATRIK LUNDBERG, journalist och författare, MATS SÖDERLUND, författare och poet, ALEXANDER KARIM, skådespelare och författare samt ATILLA YOLDAS, journalist och författare. Moderator: HANNA NAVIER, kommunikationschef på MÄN. ➖ Anmäl dig via länk i bio! Via länk i bio hittar du hela schemat. ➖ #bokmssan #allamn #eftermetoo

begonia_flower ❤️❤️ @javier_in_the_north ❤️❤️

4 weeks ago
Här står rader med Boken K av Katarina Frostenson, den första boken i bokcirkeln #eftermetoo - vad händer nu?. Det finns några platser kvar till 7 oktober! Anmälan till maria.westin@haninge.se
13 likes 0

Här står rader med Boken K av Katarina Frostenson, den första boken i bokcirkeln #eftermetoo - vad händer nu?. Det finns några platser kvar till 7 oktober! Anmälan till maria.westin@haninge.se

last month
1/4
59 likes 0

PEPP & ENGAGEMANG I helgen träffades MÄN-aktivister av olika slag inför höstens verksamhet. Vi hade två heldagars konferens på Hellasgården i Stockholm med aktivister från flera av Riksförbundet MÄNs lokalgrupper- och föreningar, från vår stödchat @killfragor mfl. ❤️ Vi tog bland annat del av föreläsningar om våld, samt diskuterade och problematiserade ämnen från värdegrund till accountability inom mansrörelsen. MÄN Stockholm och andra lokalgrupper styrde även upp höstens aktiviteter för alla er att ta del av ute i landet! Vi höll även i ett #eftermetoo-stormöte och hade diskussioner med hjälp av vår samtalsmetod Lilla rummet. Som om det inte vore nog utbildades även ledare till pappagrupper. ❤️ Ett stort tack till de profisionella organisatörerna, inspirerande föreläsare, och alla ideella kämpar runtom i landet! ❤️ PS. Vill du också bidra till allt detta? Bli medlem i MÄN! Länk finns i bio. #mnstockholm #allamn #förndraochförändras #mnförjämställdhet #killfrgor #pappagrupp 📸@tonyhultkvist

last month
Här var jag i går kväll. Jäkla bra gäng. In och stöd @manforjamstalldhet och @man_stockholm #tonårspappa #filmarbetare #teaterbranschen#Repost @manforjamstalldhet with @get_repost・・・PROVA PÅ LILLA RUMMET PÅ HELLASGÅRDEN➖På lördag den 7 september klockan 19-21 bjuder vi in till ett stormöte på Hellasgården i Stockholm. Kom och lyssna och samtala på ett sätt du kanske aldrig har gjort förut. Du behöver inte ha några förkunskaper. Du behöver bara säga: “Det är nog nu.”➖Vi riktar oss framför allt till män, men på det här mötet är alla kön välkomna. Framtiden är jämställd – vi skapar den tillsammans!➖Om du anmäler dig före den 4 september bjuder vi på middag. Som ytterligare en bonus får du träffa MÄN-aktivister och medlemmar från hela Sverige.➖Läs mer och anmäl dig via länk i bio!➖#brinnförjosefin #krokaarm #jagtackarnej #eftermetoo #postkodeffekten
46 likes 3

Här var jag i går kväll. Jäkla bra gäng. In och stöd @manforjamstalldhet och @man_stockholm #tonrspappa #filmarbetare #teaterbranschen #Repost @manforjamstalldhet with @get_repost ・・・ PROVA PÅ LILLA RUMMET PÅ HELLASGÅRDEN ➖ På lördag den 7 september klockan 19-21 bjuder vi in till ett stormöte på Hellasgården i Stockholm. Kom och lyssna och samtala på ett sätt du kanske aldrig har gjort förut. Du behöver inte ha några förkunskaper. Du behöver bara säga: “Det är nog nu.” ➖ Vi riktar oss framför allt till män, men på det här mötet är alla kön välkomna. Framtiden är jämställd – vi skapar den tillsammans! ➖ Om du anmäler dig före den 4 september bjuder vi på middag. Som ytterligare en bonus får du träffa MÄN-aktivister och medlemmar från hela Sverige. ➖ Läs mer och anmäl dig via länk i bio! ➖ #brinnförjosefin #krokaarm #jagtackarnej #eftermetoo #postkodeffekten

man_stockholm ❤️✨🔥💪

elinolson2 Ska ni verkligen använda hashtagen #krokaarm, den som @morganalling drog igång, när Alling nu sitter och krokar arm med sådana som Kronér? Känns inte så feministiskt alls faktiskt, känns snarare åt andra hållet. #metoo

last month
Repost @manforjamstalldhetPROVA PÅ LILLA RUMMET PÅ HELLASGÅRDEN➖På lördag den 7 september klockan 19-21 bjuder vi in till ett stormöte på Hellasgården i Stockholm. Kom och lyssna och samtala på ett sätt du kanske aldrig har gjort förut. Du behöver inte ha några förkunskaper. Du behöver bara säga: “Det är nog nu.”➖Vi riktar oss framför allt till män, men på det här mötet är alla kön välkomna. Framtiden är jämställd – vi skapar den tillsammans!➖Om du anmäler dig före den 4 september bjuder vi på middag.Som ytterligare en bonus får du träffa MÄN-aktivister och medlemmar från hela Sverige.➖Läs mer och anmäl dig via länk i bio!➖#brinnförjosefin #krokaarm #jagtackarnej #eftermetoo #postkodeffekten
36 likes 0

Repost @manforjamstalldhet PROVA PÅ LILLA RUMMET PÅ HELLASGÅRDEN ➖ På lördag den 7 september klockan 19-21 bjuder vi in till ett stormöte på Hellasgården i Stockholm. Kom och lyssna och samtala på ett sätt du kanske aldrig har gjort förut. Du behöver inte ha några förkunskaper. Du behöver bara säga: “Det är nog nu.” ➖ Vi riktar oss framför allt till män, men på det här mötet är alla kön välkomna. Framtiden är jämställd – vi skapar den tillsammans! ➖ Om du anmäler dig före den 4 september bjuder vi på middag. Som ytterligare en bonus får du träffa MÄN-aktivister och medlemmar från hela Sverige. ➖ Läs mer och anmäl dig via länk i bio! ➖ #brinnförjosefin #krokaarm #jagtackarnej #eftermetoo #postkodeffekten

last month
PROVA PÅ LILLA RUMMET PÅ HELLASGÅRDEN➖På lördag den 7 september klockan 19-21 bjuder vi in till ett stormöte på Hellasgården i Stockholm. Kom och lyssna och samtala på ett sätt du kanske aldrig har gjort förut. Du behöver inte ha några förkunskaper. Du behöver bara säga: “Det är nog nu.”➖Vi riktar oss framför allt till män, men på det här mötet är alla kön välkomna. Framtiden är jämställd – vi skapar den tillsammans!➖Om du anmäler dig före den 4 september bjuder vi på middag. Som ytterligare en bonus får du träffa MÄN-aktivister och medlemmar från hela Sverige.➖Läs mer och anmäl dig via länk i bio!➖#brinnförjosefin #krokaarm #jagtackarnej #eftermetoo #postkodeffekten
240 likes 12

PROVA PÅ LILLA RUMMET PÅ HELLASGÅRDEN ➖ På lördag den 7 september klockan 19-21 bjuder vi in till ett stormöte på Hellasgården i Stockholm. Kom och lyssna och samtala på ett sätt du kanske aldrig har gjort förut. Du behöver inte ha några förkunskaper. Du behöver bara säga: “Det är nog nu.” ➖ Vi riktar oss framför allt till män, men på det här mötet är alla kön välkomna. Framtiden är jämställd – vi skapar den tillsammans! ➖ Om du anmäler dig före den 4 september bjuder vi på middag. Som ytterligare en bonus får du träffa MÄN-aktivister och medlemmar från hela Sverige. ➖ Läs mer och anmäl dig via länk i bio! ➖ #brinnförjosefin #krokaarm #jagtackarnej #eftermetoo #postkodeffekten

manforjamstalldhet @sebzon Det finns en lokalgrupp i Värmland som har en grupp på Facebook som heter MÄN Värmland. De har aktiviteter planerade. Sök upp dem ✨

simonegler 🌞

last month
1/4
44 likes 3

Det hände mycket i helgen! Stort tack till @droptheact.se som ordnade @loveriotse där vi fick chansen att stå i domkyrkoparken tillsammans med massa andra grymma föreningar och organisationer! Vi hade också riksorganisationens ordförande Alan på besök och bland annat så höll han i ett stormöte för våra samtalsgrupper #eftermetoo! Tack till @postkodstiftelsen som gör det möjligt att sätta så många män i samtal. 💜💜💜

livlivmoder 🌈🌈🌈🌈

loveriotse Tack! 💯❤️

last month
Idag har jag roat mig med workshop om manlighet och våld med MÄN för Jämställdhet - väldigt spännande! Ser fram emot mer samtal i höst och fler som vill haka på här i Linköping ✊👦♂️ #eftermetoo
18 likes 0

Idag har jag roat mig med workshop om manlighet och våld med MÄN för Jämställdhet - väldigt spännande! Ser fram emot mer samtal i höst och fler som vill haka på här i Linköping ✊👦♂️ #eftermetoo

last month
Det här är coooolt! Alla män i världen, ta chansen! #Repost @man_stockholm with @get_repost・・・Repost @manforjamstalldhetTVÅ EFTER METOO – BLI SAMTALSLEDARE I LILLA RUMMET➖Semestern över och vi på MÄN är otroligt taggade på höstens utmaningar! Vi har många initiativ framöver och ett av dem är en kvällskurs online för samtalsledare i Lilla rummet.➖För två år sedan samlades ett hundratal män på stormöte om #metoo i Stockholm. Det var början på en växande samtalsrörelse. Men vi behöver fler män som startar samtalsgrupper.➖Det kan kännas läskigt och svårt att komma igång. Därför bjuder MÄN in till en onlinekurs för män över hela landet. Vi ger dig grunden i metoden och svarar tillsammans på frågor. Du får handledning och konkreta tips av män som lett samtalsgrupper.➖Stor förändring börjar med små samtal. Nu börjar vi prata om det som betyder något.➖Kursen ges online, och vi har också ett antal platser på kontoret för dig som hellre vill delta på plats. Vi kan betala resa och boende för dig som bor i annan stad.
➖Anmäl dig och läs mer via länk i vår bio! 🙌➖#lillarummet #samtalsgrupp #eftermetoo #postkodseffekten #projektförförändring #krokaarm
16 likes 0

Det här är coooolt! Alla män i världen, ta chansen! #Repost @man_stockholm with @get_repost ・・・ Repost @manforjamstalldhet TVÅ EFTER METOO – BLI SAMTALSLEDARE I LILLA RUMMET ➖ Semestern över och vi på MÄN är otroligt taggade på höstens utmaningar! Vi har många initiativ framöver och ett av dem är en kvällskurs online för samtalsledare i Lilla rummet. ➖ För två år sedan samlades ett hundratal män på stormöte om #metoo i Stockholm. Det var början på en växande samtalsrörelse. Men vi behöver fler män som startar samtalsgrupper. ➖ Det kan kännas läskigt och svårt att komma igång. Därför bjuder MÄN in till en onlinekurs för män över hela landet. Vi ger dig grunden i metoden och svarar tillsammans på frågor. Du får handledning och konkreta tips av män som lett samtalsgrupper. ➖ Stor förändring börjar med små samtal. Nu börjar vi prata om det som betyder något. ➖ Kursen ges online, och vi har också ett antal platser på kontoret för dig som hellre vill delta på plats. Vi kan betala resa och boende för dig som bor i annan stad.
➖ Anmäl dig och läs mer via länk i vår bio! 🙌 ➖ #lillarummet #samtalsgrupp #eftermetoo #postkodseffekten #projektförförndring #krokaarm

August 2019
Repost @manforjamstalldhetTVÅ ÅR EFTER METOO – BLI SAMTALSLEDARE I LILLA RUMMET➖Semestern över och vi på MÄN är otroligt taggade på höstens utmaningar! Vi har många initiativ framöver och ett av dem är en kvällskurs online för samtalsledare i Lilla rummet.➖För två år sedan samlades ett hundratal män på stormöte om #metoo i Stockholm. Det var början på en växande samtalsrörelse. Men vi behöver fler män som startar samtalsgrupper.➖Det kan kännas läskigt och svårt att komma igång. Därför bjuder MÄN in till en onlinekurs för män över hela landet. Vi ger dig grunden i metoden och svarar tillsammans på frågor. Du får handledning och konkreta tips av män som lett samtalsgrupper.➖Stor förändring börjar med små samtal. Nu börjar vi prata om det som betyder något.➖Kursen ges online, och vi har också ett antal platser på kontoret för dig som hellre vill delta på plats. Vi kan betala resa och boende för dig som bor i annan stad.
➖Anmäl dig och läs mer via länk i vår bio! 🙌➖#lillarummet #samtalsgrupp #eftermetoo #postkodseffekten #projektförförändring #krokaarm
25 likes 1

Repost @manforjamstalldhet TVÅ ÅR EFTER METOO – BLI SAMTALSLEDARE I LILLA RUMMET ➖ Semestern över och vi på MÄN är otroligt taggade på höstens utmaningar! Vi har många initiativ framöver och ett av dem är en kvällskurs online för samtalsledare i Lilla rummet. ➖ För två år sedan samlades ett hundratal män på stormöte om #metoo i Stockholm. Det var början på en växande samtalsrörelse. Men vi behöver fler män som startar samtalsgrupper. ➖ Det kan kännas läskigt och svårt att komma igång. Därför bjuder MÄN in till en onlinekurs för män över hela landet. Vi ger dig grunden i metoden och svarar tillsammans på frågor. Du får handledning och konkreta tips av män som lett samtalsgrupper. ➖ Stor förändring börjar med små samtal. Nu börjar vi prata om det som betyder något. ➖ Kursen ges online, och vi har också ett antal platser på kontoret för dig som hellre vill delta på plats. Vi kan betala resa och boende för dig som bor i annan stad.
➖ Anmäl dig och läs mer via länk i vår bio! 🙌 ➖ #lillarummet #samtalsgrupp #eftermetoo #postkodseffekten #projektförförndring #krokaarm

August 2019
TVÅ EFTER METOO – BLI SAMTALSLEDARE I LILLA RUMMET➖Semestern över och vi på MÄN är otroligt taggade på höstens utmaningar! Vi har många initiativ framöver och ett av dem är en kvällskurs online för samtalsledare i Lilla rummet.➖För två år sedan samlades ett hundratal män på stormöte om #metoo i Stockholm. Det var början på en växande samtalsrörelse. Men vi behöver fler män som startar samtalsgrupper.➖Det kan kännas läskigt och svårt att komma igång. Därför bjuder MÄN in till en onlinekurs för män över hela landet. Vi ger dig grunden i metoden och svarar tillsammans på frågor. Du får handledning och konkreta tips av män som lett samtalsgrupper.➖Stor förändring börjar med små samtal. Nu börjar vi prata om det som betyder något.➖Kursen ges online, och vi har också ett antal platser på kontoret för dig som hellre vill delta på plats. Vi kan betala resa och boende för dig som bor i annan stad.
➖Anmäl dig och läs mer via länk i vår bio! 🙌➖#lillarummet #samtalsgrupp #eftermetoo #postkodseffekten #projektförförändring #krokaarm
211 likes 5

TVÅ EFTER METOO – BLI SAMTALSLEDARE I LILLA RUMMET ➖ Semestern över och vi på MÄN är otroligt taggade på höstens utmaningar! Vi har många initiativ framöver och ett av dem är en kvällskurs online för samtalsledare i Lilla rummet. ➖ För två år sedan samlades ett hundratal män på stormöte om #metoo i Stockholm. Det var början på en växande samtalsrörelse. Men vi behöver fler män som startar samtalsgrupper. ➖ Det kan kännas läskigt och svårt att komma igång. Därför bjuder MÄN in till en onlinekurs för män över hela landet. Vi ger dig grunden i metoden och svarar tillsammans på frågor. Du får handledning och konkreta tips av män som lett samtalsgrupper. ➖ Stor förändring börjar med små samtal. Nu börjar vi prata om det som betyder något. ➖ Kursen ges online, och vi har också ett antal platser på kontoret för dig som hellre vill delta på plats. Vi kan betala resa och boende för dig som bor i annan stad.
➖ Anmäl dig och läs mer via länk i vår bio! 🙌 ➖ #lillarummet #samtalsgrupp #eftermetoo #postkodseffekten #projektförförndring #krokaarm

August 2019
🔥 Från Amedalen: Vi fortsätter att brinna #eftermetoo. Vad kan vi göra för att bryta tystnadskulturen kring det som #metoo lyfte fram och hur kan män vara en del av lösningen? 💬 ”Vi försöker påverka våra medlemsföretag, och ser att de som arbetar med jämställdhet är mer attraktiva som arbetsgivare. Jag lovar att fortsätta driva frågan inom Svenskt Näringsliv”, säger Ola Månsson under samtalet hos organisationen MÄN - @manforjamstalldhet #Almedalen
22 likes 2

🔥 Från Amedalen: Vi fortsätter att brinna #eftermetoo. Vad kan vi göra för att bryta tystnadskulturen kring det som #metoo lyfte fram och hur kan män vara en del av lösningen? 💬 ”Vi försöker påverka våra medlemsföretag, och ser att de som arbetar med jämställdhet är mer attraktiva som arbetsgivare. Jag lovar att fortsätta driva frågan inom Svenskt Näringsliv”, säger Ola Månsson under samtalet hos organisationen MÄN - @manforjamstalldhet #Almedalen

siggesork 🙌🙌

ola_masson 💪

July 2019
ALMEDALENBESÖKARE!➖Är du själv man, eller jobbar du eller din organisation med att försöka engagera män på olika sätt? Prova på vår metod Lilla rummet idag och tipsa gärna andra Almedalsbesökare i kommentarsfältet. 👇🏽➖När? Idag, tisdag, 14:20 – 15:35Var? Syregården, Hamnplan 4➖Sedan #metoo startade har MÄN satt tusentals män i samtal med vår metod Lilla rummet. Nu får du en unik möjlighet att delta i Lilla rummet och se hur vi sätter män i samtal. Seminariet är en del av vår turné “Vi fortsätter att brinna #eftermetoo”, som finansieras av Postkodstiftelsen. Just det här mötet är öppet för alla kön. Välkommen!➖Vi håller #enstolförRFSL under alla event vi arrangerar. Läs mer via länk i vår bio. 🏳️‍🌈➖#allamän #lillarummet #almedalen #almedalen2019 #almedalsveckan #postkodeffekten #projektförförändring
143 likes 1

ALMEDALENBESÖKARE! ➖ Är du själv man, eller jobbar du eller din organisation med att försöka engagera män på olika sätt? Prova på vår metod Lilla rummet idag och tipsa gärna andra Almedalsbesökare i kommentarsfältet. 👇🏽 ➖ När? Idag, tisdag, 14:20 – 15:35 Var? Syregården, Hamnplan 4 ➖ Sedan #metoo startade har MÄN satt tusentals män i samtal med vår metod Lilla rummet. Nu får du en unik möjlighet att delta i Lilla rummet och se hur vi sätter män i samtal. Seminariet är en del av vår turné “Vi fortsätter att brinna #eftermetoo”, som finansieras av Postkodstiftelsen. Just det här mötet är öppet för alla kön. Välkommen! ➖ Vi håller #enstolförRFSL under alla event vi arrangerar. Läs mer via länk i vår bio. 🏳️‍🌈 ➖ #allamn #lillarummet #almedalen #almedalen2019 #almedalsveckan #postkodeffekten #projektförförndring

July 2019
Tiden flyger när en har roligt!Våren har bjudit på så många roliga, utvecklande, inspirerande händelser att vi inte kan lista alla. Tack till alla som medverkat!Nu går vi in i lite lugnare tider. Byrån laddar inför hösten och har stängt från och med v27 till och med v32. Vi passar på att önska er en fin sommar! Ses i höst! ♡#antidiskriminering #byrånmotdiskriminering #kollpåjobbet #20årsjubileum #östgötapriset #eftermetoo
17 likes 1

Tiden flyger när en har roligt! Våren har bjudit på så många roliga, utvecklande, inspirerande händelser att vi inte kan lista alla. Tack till alla som medverkat! Nu går vi in i lite lugnare tider. Byrån laddar inför hösten och har stängt från och med v27 till och med v32. Vi passar på att önska er en fin sommar! Ses i höst! ♡ #antidiskriminering #byrnmotdiskriminering #kollpjobbet #20rsjubileum #östgötapriset #eftermetoo

annkinil ❤️

June 2019
MÄN är en ideell, feministisk organisation som startade 1993 för att engagera män mot mäns våld mot kvinnor. De arbetar med att förändra destruktiva normer kring maskulinitet för att mäns våld ska minska.🔻
MÄN är en rörelse som välkomnar medlemmar och aktivister av alla kön. MÄN är en unik plattform för mäns och killars engagemang i jämställdhetsfrågor.  Målet är att sätta män i rörelse i Sverige och världen. MÄN erbjuder trygga rum för självreflektion och samtal, där du kan förändra och förändras tillsammans med andra.🔻En stor del i hur de flesta kommer i kontakt med MÄN är genom deras samtalsgruppen #killsnack och #eftermetoo. Vi är fantastiskt stolta över att MÄN, med den lokala gruppen MÄN Linköping i spetsen, kommer närvara under LOVE RIOT.🔻Kom och prata mer om MÄNs arbete och deras samtalsgrupper. Framförallt du som man och du som känner att de manliga normerna i samhället tynger. Vi kan alla göra något åt det.🔻 @manforjamstalldhet / @manlinkoping
14 likes 2

MÄN är en ideell, feministisk organisation som startade 1993 för att engagera män mot mäns våld mot kvinnor. De arbetar med att förändra destruktiva normer kring maskulinitet för att mäns våld ska minska. 🔻
MÄN är en rörelse som välkomnar medlemmar och aktivister av alla kön. MÄN är en unik plattform för mäns och killars engagemang i jämställdhetsfrågor. Målet är att sätta män i rörelse i Sverige och världen. MÄN erbjuder trygga rum för självreflektion och samtal, där du kan förändra och förändras tillsammans med andra. 🔻 En stor del i hur de flesta kommer i kontakt med MÄN är genom deras samtalsgruppen #killsnack och #eftermetoo. Vi är fantastiskt stolta över att MÄN, med den lokala gruppen MÄN Linköping i spetsen, kommer närvara under LOVE RIOT. 🔻 Kom och prata mer om MÄNs arbete och deras samtalsgrupper. Framförallt du som man och du som känner att de manliga normerna i samhället tynger. Vi kan alla göra något åt det. 🔻 @manforjamstalldhet / @manlinkoping

June 2019
SOMMARUPPEHÅLL 🏖️☀️ Vi har precis haft vårt sista styrelsemöte för våren innan vi tar ett sommaruppehåll! Under mötet tittade vi bland annat tillbaka på vad vi gjort under våren i vår verksamhet.Ett axplock från våren med MÄN Uppsala:▪️✨Vi har nu över 400 följare på Facebook▪️✨Har totalt 88 medlemmar▪️✨Anordnat en #eftermetoo träff på Reginateatern ▪️✨Haft två samtalsgrupper igång▪️✨Startat aktivitetsgrupper för medlemmar och haft flera medlemsträffar▪️✨Ansökt om projektpengar tillsammans med RFSU Uppsala▪️✨Två medlemmar har gått  pappagruppsutbildning▪️✨Vi har föreläst på bland annat Blåsenhus, Thorén Business School, Stockholms Nation▪️✨Vi har deltagit i intervjuer i radio och lokalmedia▪️ Till hösten händer ännu mer spännande saker och vi ser med stor glädje och engagemang framemot att få dela den med er. Men nu ska vi ta en välbehövlig paus. Vi nås i vanlig ordning på mail uppsala@mfj.se även om svar kan dröja ❤️ Glad sommar! #förjämställdhet #motvåld #redefiningmasculinity
38 likes 1

SOMMARUPPEHÅLL 🏖️☀️ Vi har precis haft vårt sista styrelsemöte för våren innan vi tar ett sommaruppehåll! Under mötet tittade vi bland annat tillbaka på vad vi gjort under våren i vår verksamhet. Ett axplock från våren med MÄN Uppsala: ▪️ ✨Vi har nu över 400 följare på Facebook ▪️ ✨Har totalt 88 medlemmar ▪️ ✨Anordnat en #eftermetoo träff på Reginateatern ▪️ ✨Haft två samtalsgrupper igång ▪️ ✨Startat aktivitetsgrupper för medlemmar och haft flera medlemsträffar ▪️ ✨Ansökt om projektpengar tillsammans med RFSU Uppsala ▪️ ✨Två medlemmar har gått pappagruppsutbildning ▪️ ✨Vi har föreläst på bland annat Blåsenhus, Thorén Business School, Stockholms Nation ▪️ ✨Vi har deltagit i intervjuer i radio och lokalmedia ▪️ Till hösten händer ännu mer spännande saker och vi ser med stor glädje och engagemang framemot att få dela den med er. Men nu ska vi ta en välbehövlig paus. Vi nås i vanlig ordning på mail uppsala@mfj.se även om svar kan dröja ❤️ Glad sommar! #förjmställdhet #motvld #redefiningmasculinity

simonegler 🌞🌞🌞

June 2019
Vi arbetar med att uppmärksamma brister och förbättra vården. Men det kanske viktigaste vi kan bidra med är att ge hopp. Det finns hopp. Det kan bli bättre. Det blir bättre. Om inte efter första behandlingsförsöket så kanske efter andra. Kanske när du kommit fram till målet i den långa vårdkön. Det finns behandlingar med potential att hjälpa många, många. Om de inte hjälper just dig så kanske det händer genom nya upplevelser i livet, som blir viktigare än de gamla. Håll ut. Ta hand om varandra!#metoouppropentakeover #metoo #omniberättarlyssnarvi #psykologi #behandling #syskonskap #stötta #traumavård #traumabehandling #PTSD #agorafobi #mänsvåld #mänsvåldmotkvinnorochbarn #eftermetoo #psynligt #vågaprataompsykiskohälsa #sjukvård #förbättring
58 likes 0

Vi arbetar med att uppmärksamma brister och förbättra vården. Men det kanske viktigaste vi kan bidra med är att ge hopp. Det finns hopp. Det kan bli bättre. Det blir bättre. Om inte efter första behandlingsförsöket så kanske efter andra. Kanske när du kommit fram till målet i den långa vårdkön. Det finns behandlingar med potential att hjälpa många, många. Om de inte hjälper just dig så kanske det händer genom nya upplevelser i livet, som blir viktigare än de gamla. Håll ut. Ta hand om varandra! #metoouppropentakeover #metoo #omniberttarlyssnarvi #psykologi #behandling #syskonskap #stötta #traumavrd #traumabehandling #PTSD #agorafobi #mnsvåld #mnsvåldmotkvinnorochbarn #eftermetoo #psynligt #vgaprataompsykiskohälsa #sjukvrd #förbttring

June 2019
DET SMÅTT MAGISKA LILLA RUMMET➖Så säger Oliver, som tagit steget och gått in i Lilla rummet tillsammans med de män som ingår i hans samtalsgrupp från MÄN. Det sker även en positiv förändring utanför Lilla rummet.➖“Att vara med i en samtalsgrupp har varit fantastiskt. Ibland är det man pratar om utmanande, ibland är det man pratar om jobbigt, men oftast är det kul och alltid är det otroligt givande,” fortsätter han.➖Nyfiken på Lilla rummet och vad som sker där? Läs mer via länk i bio. ✨➖#eftermetoo #lillarummet #allamän #metoo #postkodeffekten #projektförförändring
497 likes 2

DET SMÅTT MAGISKA LILLA RUMMET ➖ Så säger Oliver, som tagit steget och gått in i Lilla rummet tillsammans med de män som ingår i hans samtalsgrupp från MÄN. Det sker även en positiv förändring utanför Lilla rummet. ➖ “Att vara med i en samtalsgrupp har varit fantastiskt. Ibland är det man pratar om utmanande, ibland är det man pratar om jobbigt, men oftast är det kul och alltid är det otroligt givande,” fortsätter han. ➖ Nyfiken på Lilla rummet och vad som sker där? Läs mer via länk i bio. ✨ ➖ #eftermetoo #lillarummet #allamn #metoo #postkodeffekten #projektförförndring

paxper Har du testat att snacka med en tjej?

June 2019
WORKSHOP Idag var vi i MÄN Stockholm inbjudna till Anarkistiska bokmässan för att hålla i en workshop där deltagarna bland annat fick testa på vår samtalsmetod Lilla rummet som också används i våra #eftermetoo-samtalsgrupper.#mänstockholm #mänförjämställdhet #förändraochförändras #anarkistiskabokmässan
35 likes 0

WORKSHOP Idag var vi i MÄN Stockholm inbjudna till Anarkistiska bokmässan för att hålla i en workshop där deltagarna bland annat fick testa på vår samtalsmetod Lilla rummet som också används i våra #eftermetoo-samtalsgrupper. #mnstockholm #mnförjämställdhet #förndraochförändras #anarkistiskabokmssan

June 2019
1/4
107 likes 5

Det här Oliver, Nils, Simon, Linus och Bertil i min samtalsgrupp. Bilden är tagen mot Simons hus på Ingarö, där vi sågs sist. Vi sågs först fem gånger, enligt det material hos organisationen MÄN för att skapa samtal mellan män som betyder något, och efter det har vi fortsatt träffats. För att det är så fint att mötas och för att de här sedan sex månader tillbaka totala främlingarna känner mig närmre än vänner jag känt i flera år. ✖️ Temat på den här träffen var fokuserat på #metoo. Simon, som var samtalsledare den här gången, lät oss skriva ner tre saker där vi som män är oroliga över att bidra till det problem som #metoo belyste. Tre saker där vi tycker det blir svårt att se tydliga gränser, där det är svårt att inhämta samtycke, där det är svårt att vara en "bra man", eller där vi tycker det är svårt att göra något annat än vad som förväntas av oss. ✖️ Syftet var att synliggöra gränser och rannsaka oss själva inför den förändring vi vill skapa. Så att vi skapar den rätt och ser över våra tillkortakommanden och inlärda beteenden. Så att vi lär oss mer om oss själva. Så att vi inte skadar oss själva. Så att vi inte skadar andra. ✖️ Att liksom göra jämställda handlingar och inte bara prata om jämställdhet. ✖️ Jag kommer fortsätta tjata om hur vackert det här sammanhanget är. Alla killar borde testa att gå med i en samtalsgrupp hos MÄN. Det är så stärkande. På riktigt. ✖️ För den som är nyfiken finns det mer info på mfj.se/samtalsgrupper. Kram på er 💕 ✖️ #allamn #metoo #eftermetoo @manforjamstalldhet

emmagnifik ⭐️

skraddaren ❤️

June 2019
Stort tack till alla som kom till Reginateatern ikväll! Ett extra tack till Jacke Sjödin och Amanda från Uppsala kvinnojour som deltog under det inledande panelsamtalet. 💜➖Stor förändring börjar verkligen med små samtal och det genomsyrade kvällen.➖💬 "Jag kom hit idag för att jag kände att jag väntat för länge med att engagera mig mer helhjärtat i frågor som berör mansnormerna. Förändringen börjar hos en själv."➖Citatet ovan kommer från Dan, en av kvällens deltagare, som svar på frågan: varför är du här ikväll? Tillsammans förändrar vi och tillsammans bygger vi ett jämställt samhälle fritt från våld. ✨➖Är du intresserad av att gå med i en samtalsgrupp eller engagera dig? Kontakta oss via 📧 uppsala@mfj.se➖#vikrokararm #brinnförjosefin #metoo #eftermetoo #jagtackarnej
48 likes 1

Stort tack till alla som kom till Reginateatern ikväll! Ett extra tack till Jacke Sjödin och Amanda från Uppsala kvinnojour som deltog under det inledande panelsamtalet. 💜 ➖ Stor förändring börjar verkligen med små samtal och det genomsyrade kvällen. ➖ 💬 "Jag kom hit idag för att jag kände att jag väntat för länge med att engagera mig mer helhjärtat i frågor som berör mansnormerna. Förändringen börjar hos en själv." ➖ Citatet ovan kommer från Dan, en av kvällens deltagare, som svar på frågan: varför är du här ikväll? Tillsammans förändrar vi och tillsammans bygger vi ett jämställt samhälle fritt från våld. ✨ ➖ Är du intresserad av att gå med i en samtalsgrupp eller engagera dig? Kontakta oss via 📧 uppsala@mfj.se#vikrokararm #brinnförjosefin #metoo #eftermetoo #jagtackarnej

uppsala.kvinnojour Tack för att vi fick medverka, och en eloge för ert arbete för att engagera män i kampen mot mäns våld mot kvinnor!

May 2019
Ikväll deltog vår informatör Amanda i ett samtal om mäns feministiska engagemang på  @manuppsala s stormöte #eftermetoo 💪
53 likes 3

Ikväll deltog vår informatör Amanda i ett samtal om mäns feministiska engagemang på @manuppsala s stormöte #eftermetoo 💪

andreasplindholm 🙌🙌🙌🙌🙌

rebeccaamueller 👏🏻👏🏻👏🏻

May 2019
VI TROR PÅ SAMTALET➖Så säger Marcus från Kungälv som deltog i vårt stormöte i Göteborg (@mangoteborg) i april.➖På MÄN tror vi på samtalet – och att lyssna på varandra. Imorgon kan du testa på vår metod Lilla rummet när @manuppsala håller ett stormöte i Uppsala. Du kan även starta en samtalsgrupp själv. Nu börjar vi prata om det som betyder något.➖Anmäl dig till Uppsala eller och läs mer om våra samtalsgrupper via länk i bio!➖#allamän #eftermetoo #krokaarm #projektförförändring #postkodeffekten #brinnförjosefin
469 likes 6

VI TROR PÅ SAMTALET ➖ Så säger Marcus från Kungälv som deltog i vårt stormöte i Göteborg (@mangoteborg) i april. ➖ På MÄN tror vi på samtalet – och att lyssna på varandra. Imorgon kan du testa på vår metod Lilla rummet när @manuppsala håller ett stormöte i Uppsala. Du kan även starta en samtalsgrupp själv. Nu börjar vi prata om det som betyder något. ➖ Anmäl dig till Uppsala eller och läs mer om våra samtalsgrupper via länk i bio! ➖ #allamn #eftermetoo #krokaarm #projektförförndring #postkodeffekten #brinnförjosefin

highheeljenny @fjompsen Ja. Mycket hedrad. Jag visste att du var Karl att fatta det också. Jag har nästan helt slutat prata med folk som är för stängda. Tillfälligt. Helst för evigt , men då blir det ju k ha barn gjorda 😂😂😂Tänker att det är karlgöra. Där är du betydligt bättre än mig just nu. Men jag brukar ta sats igen efter några dagars vila. Men fan det är dränerande, eller vad tycker du själv 😂😂😂😂 Kul att se en glad respons, DET ska få hedra och sätta tonen för min dag! Godermorgon Kompis😍👍🏻

fjompsen @highheeljenny gudarna ska veta att jag vilar mig i form ibland. (läs ofta). Men jag försöker vara så hyfsat människa jag kan. Det krävs inte jättemycket att bara lägga ner har som företeelse och ha jämställdhet som målbild. ☺️

May 2019
Hösten 2017 gick hundratusentals kvinnor samman och sa #metoo. Nu går vi återigen samman i ett nytt upprop för att uppmana alla att lägga en #enröstförkvinnorsrättigheter .På söndag är det val till Europaparlamentet och dessutom mors dag. Viktiga värden står på spel. Kvinnors rättigheter – som vi har tagit för givet – hotas av konservativa och högerextrema krafter. Aborträtten ifrågasätts, kvinnliga politiker, journalister och aktivister utsätts för mäns hat, hot och våld. Man talar om könsroller från förra århundradet.Nu behövs alla röster. För varje kvinnas rätt att själv forma sitt liv.#euval #europa #eu #eu2019 #svpol #feminism #kvinnorsrättigheter #rösta #eftermetoo @metoouppropen
36 likes 0

Hösten 2017 gick hundratusentals kvinnor samman och sa #metoo. Nu går vi återigen samman i ett nytt upprop för att uppmana alla att lägga en #enröstförkvinnorsrttigheter . På söndag är det val till Europaparlamentet och dessutom mors dag. Viktiga värden står på spel. Kvinnors rättigheter – som vi har tagit för givet – hotas av konservativa och högerextrema krafter. Aborträtten ifrågasätts, kvinnliga politiker, journalister och aktivister utsätts för mäns hat, hot och våld. Man talar om könsroller från förra århundradet. Nu behövs alla röster. För varje kvinnas rätt att själv forma sitt liv. #euval #europa #eu #eu2019 #svpol #feminism #kvinnorsrttigheter #rösta #eftermetoo @metoouppropen

May 2019
🙏💜😃 = Känslan när jag har fått föreläsa på Visions Storforum om det jag vill för dem jag vill*, och dessutom får både blommor, bra respons och uppdrag. (* ... vilket är många! Men den här gången var målgruppen extra rätt för mig och min roman - och kanske vice versa? Dessutom har jag själv suttit på deras plats, som fackligt förtroendevald i just Vision. Cirkeln sluts.) #komvidare #författare #föreläsare #låtdefräckaståmedskam #hållbartarbetsliv #kränkningsfrimiljö #eftermetoo #vision #kyrktuppenlåtdefräckaståmedskam
17 likes 2

🙏💜😃 = Känslan när jag har fått föreläsa på Visions Storforum om det jag vill för dem jag vill*, och dessutom får både blommor, bra respons och uppdrag. (* ... vilket är många! Men den här gången var målgruppen extra rätt för mig och min roman - och kanske vice versa? Dessutom har jag själv suttit på deras plats, som fackligt förtroendevald i just Vision. Cirkeln sluts.) #komvidare #författare #förelsare #ltdefräckaståmedskam #hllbartarbetsliv #krnkningsfrimiljö #eftermetoo #vision #kyrktuppenltdefräckaståmedskam

mcjonz Underbart 💞 Grattis 🌟

May 2019
Planering inför nästa veckas #eftermetoo-möte i Uppsala! 👏💜 Kom och var med oss och samtala, lyssna och förändras. Tillsammans kan vi stoppa våld och sexuella trakasserier. 28/5, Reginateatern, 18:00. Alla är välkomna, inga förkunskaper krävs. Anmäler dig gör du via denna länk: https://eftermetoouppsala.confetti.events➖#vikrokararm #brinnförjosefin #metoo
29 likes 0

Planering inför nästa veckas #eftermetoo-möte i Uppsala! 👏💜 Kom och var med oss och samtala, lyssna och förändras. Tillsammans kan vi stoppa våld och sexuella trakasserier. 28/5, Reginateatern, 18:00. Alla är välkomna, inga förkunskaper krävs. Anmäler dig gör du via denna länk: https://eftermetoouppsala.confetti.events ➖ #vikrokararm #brinnförjosefin #metoo

May 2019
1/2
42 likes 0

🖤 🏳️‍🌈 🎈 STORMÖTE 🎈 🏳️‍🌈 🖤 Tack alla ni som deltog på kvällens stormöte som var en del utav @manforjamstalldhet #eftermetoo samtalsturné och en av programpunkterna i årets #eastpride Vi gästades av Andrés Esteche som höll en rolig och kunskapsberikande föreläsning om våld, maskulinitet och normer med #hbtqia inriktning!

May 2019
Mysprommis innan seminarie #mänförjämställdhet #männorrköping #eastpride #abföstergötland #vifortsätterbrinna #eftermetoo #hbtq #maskulinitet #transinkludering
40 likes 0

Mysprommis innan seminarie #mnförjämställdhet #mnnorrköping #eastpride #abföstergötland #vifortstterbrinna #eftermetoo #hbtq #maskulinitet #transinkludering

May 2019
Advertisement
Made with and